Billedkunsts identitet og rolle

Billedkunstfagets hensigt er at præsentere eleverne for hele den mangfoldige billedverden med dens visuelle udtryk og forgreninger ud i alle dele af samfundslivet og give forslag til, hvordan eleverne kan navigere rundt i den, hvordan de selv kan være med til at skabe den, og hvordan billeder formidles på forskellig måde.

Billedkunstfaget skal omfatte viden om de måder, hvorpå billeder er blevet anvendt gennem tiden i lokale og globale kulturer, hvordan et objekt eller en begivenhed er sammensat for at give en bestemt oplevelse, og om hvorledes man som beskuer kan se på billeder med forskellige blikke. Billedkunstfaget giver eleverne færdigheder i at udtrykke sig inden for mange forskellige billedgenrer, og der arbejdes med billeder, der bygger på iagttagelser og billeder, der udtrykker forestillinger og fantasier. Der lægges i Fælles Mål op til, at eleverne i stigende grad inddrager emner, der handler om kammeratskabsgrupper, fritidsinteresser og det omgivende samfund. Eleverne skal ikke kun udtrykke sig selv, men også overveje, hvem der skal se på og blive informeret af deres billeder, hvem der skal bruge deres arkitekturskitser, og hvem der skal provokeres og stimuleres af deres billedudtryk. I fagets billedarbejde lægges der vægt på, at eleverne får viden og færdigheder, som sætter dem i stand til at udtrykke egne opfattelser. (www.emu.dk)